【#Jessica「置」筍推介】東港城5座高層H室

Jessica「置」筍推介 ‍♀️】#複式#連天台✨ 究竟#坑口#東港城呢個複式單位有咩咁吸引?#即刻聯絡Jessica 以下是相關樓盤資料: ...