SmarTone Plus 荃灣廣場額外一小時泊車優惠

優惠詳情

日子 即日電子消費滿 標準免費泊車 SmarTone Plus會員 可否夾單?
星期一至五 $200 1小時 2小時 最多2張及每單最少$100
$400 2小時 3小時 最多2張及每單最少$100

適用停車場

時租收費
星期一至五
全日 每小時 $18
全日貨車 首小時 每小時 $30
全日貨車 第二小時及以後 每小時 $40
星期六、日
全日 每小時 $25
全日貨車 首小時 每小時 $30
全日貨車 第二小時及以後 每小時 $40
停車場夜泊收費
每日
21:00-09:00 時段內 $85

常見問題

哪些停車場可享用此泊車優惠?
優惠適用於:荃灣廣場停車場
兌換泊車優惠時可否夾單?
最多可夾2張單,每張單至少消費滿$100
泊車優惠幾時開始及完結?
優惠已經開始咗,直至2023-06-30完結
2023 © KKLEO
所有資料於網上搜集僅作參考