MegaBox 免費泊車最高可享6小時 2023

優惠詳情

日子 即日電子消費滿 免費泊車 可否夾單?
星期一至五 $100 4小時 最多2張
即日戲票2張 額外2小時 -
星期六、日 $200 2小時 最多2張
$400 4小時 最多2張
即日戲票2張 額外2小時 -
泊車優惠換領方法 :
 • 於 MegaBox 商戶消費滿指定金額,憑最多 2 套即日消費之不同商戶機印正本收據及/或 2 張嘉禾 MegaBox 戲票票尾(如適用)入閘用之八達通或信用卡,於 G 或 L9 顧客服務中心直接辦理泊車優惠手續;
 • 泊車優惠必須於出閘前辦理,換領以上泊車優惠時必須出示入閘用之八達通或信用卡以作確認,否則恕不受理;如顧客無需辦理泊車優惠,可直接於出閘時繳費;
 • 逢星期六、日及公眾假期於 MegaBox 商戶消費,即可尊享企業廣場 3 期泊車優惠,優惠條款及細則請向 G 或 L9 顧客服務中心查詢。
「睇戲泊車 2 小時」泊車優惠之條款及細則:
 • 顧客必須出示即日之嘉禾MegaBox 電影戲票票尾(必須列明消費金額)換領泊車優惠;
 • 恕不接受列明「非現金交易」或消費金額為 HK$0 之戲票作換領泊車優惠;
「Mega Club 會員尊享」泊車優惠之條款及細則:
 • 顧客必須出示手機應用程式內之電子會員卡方可換領泊車優惠; 
 • 換領泊車優惠時,MegaBox 工作人員有權核實會員身份。
其他條款及細則:
 • 各項泊車優惠只適用於私家車及電單車; 
 • 每張商戶機印收據只可用作辦理泊車優惠 1 次,不可重複使用; 
 • 每輛車輛每日只可獲辦理泊車優惠 1 次; 
 • 恕不接受任何訂金或未付全數之收據、銀行服務、增值服務、流動電話儲值卡增值、繳付賬單、學費(Mega Ice 除外)、會籍、預付式消費(包括購買禮品卡、禮券、現金券、折扣卡及其他預付式消費)、網上付款之收據、展覽場地或攤位發出之收據、手寫及重印收據; 
 • 機印收據必須列明商戶名稱、收據日期及時間、編號、消費項目及金額(港幣); 
 • 只計算收據內之實際消費金額(即折扣後、使用優惠券後,或使用MegaBox 發出之現金券後的剩餘金額); 
 • 職員將於商戶機印正本收據及戲票票尾上即場蓋章,以作稽核之用; 
 • 顧客須提供商戶機印正本收據及戲票票尾上之資料以作紀錄,而MegaBox 有權為有關收據拍照以作核實之用; 
 • 恕不接受任何經塗改、損毀、覆印或顯示交易不接受之商戶機印收據; 
 • 職員有權拒絕給予持有問題收據或泊車優惠券之人士泊車優惠; 
 • 此優惠一經換出,在任何情況下,不得退換、取消或兌換現金; 
 • 有關 Mega Club 入會及其他詳情,請 <按此> 或參閱手機應用程式內之條款及細則;
 • MegaBox 保留有關條款及細則之最終決定權,如有任何爭議,概以主辦機構之最終決定為準; 
 • 以上優惠、條款及細則如有更改,恕不另行通知。 
版本日期:29 / 03 / 2023

適用停車場

時租收費
星期一至五
全日 每小時 $23
全日 輕型貨車 / 貨車卸貨區 首半小時 每半小時 $10
全日 輕型貨車 / 貨車卸貨區 次半小時 每半小時 $25
全日 輕型貨車 / 貨車卸貨區 每小時 $35
星期六、日
全日 每小時 $26
全日 輕型貨車 / 貨車卸貨區 首半小時 每半小時 $10
全日 輕型貨車 / 貨車卸貨區 次半小時 每半小時 $25
全日 輕型貨車 / 貨車卸貨區 每小時 $35
時租收費
每日
全日 每小時 $22

常見問題

哪些停車場可享用此泊車優惠?
兌換泊車優惠時可否夾單?
最多可夾2張單
泊車優惠幾時開始及完結?
優惠已經開始咗,直至2023-05-31完結
2023 © KKLEO
所有資料於網上搜集僅作參考