DP CLUB會員專享消費泊車優惠

DP Club會員於D‧PARK愉景新城之參與商戶消費, 憑當日合資格的商戶機印收據、相應之電子貨幣及八達通咭於登記有關之DP Club積分後即享免費泊車優惠: